Kerrostalot

Hometalkoiden kerrostalosivut pitävät sisällään suuren määrän tietoa eri aikakausien taloista ja niissä ajan kuluessa ilmenneistä ongelmista.

Tavoite

Sivusto auttaa rakennuksen kokonaistilanteen ja siihen vaikuttavien asioiden havainnoinnissa, ymmärtämisessä ja arvioinnissa. Tavoitteena on edistää taloyhtiöissä aiempaa parempiin tietoihin perustuvaa ja vastuullista päätöksentekoa.

Toiminnallisuus

Palvelussa käyttäjä voi ”koota” oman talonsa ominaisuudet ja perehtyä niihin pintaa syvemmältä, tehdä muistiinpanoja havaitsemistaan korjaustarpeista tai ongelmista sekä välittää niistä tietoa muille talon osakkaille tai avainhenkilöille.

Erityistä huomiota on kiinnitetty mobiilikäyttöön (älypuhelin ja tablet).

Kerrostalo-osuuden sisältö

Käsittely kattaa 7 aikakautta vv. 1930-2010. Aikakautta edustavan talon ominaisuudet on valittu erilaisten vaihtoehtojen joukosta. Käyttäjä voi itse vaihtaa rakennuksen osia ja koostaa oman kohteensa tiedot valitsemalla 39 tilavaihtoehdosta ja 79 rakenne/taloteknisestä vaihtoehdosta. Rakennuksen osiin liittyviä tietoja löytyy tarkastuskohdista 819, vaurioista 580 ja korjaustavoista 620.

Käyttötapoja

Tietoa voi kukin hyödyntää käyttötarpeensa mukaisella tavalla. Tässä on esitetty joitakin tilanteita.

  • Tiedon hankinta
  • Tiedon välittäminen hallitukselle ja osakkaille
  • Hallituksen ja osakkaiden aktivointi
  • Omatoiminen tiedonhankinta kerrostalokohteesta ja huoneistosta esim. osto-tilanteessa

 

 

Aikakausitalot vv. 1930-2010

Tähän on koostettu mallina olevista aikakausitaloista niiden perustiedot sekä kaikki muistilistojen tulosteet

Yksittäistä tarvetta tai tietyn rakennuksen osan ominaisuuksien tarkastelua varten näet tiedot parhaiten suoraan ohjelmasta. On tilanteita, joissa raporttimuotoinen tieto helpottaa asian käsittelyä. Kaikki nämä tulosteet voit itse tulostaa kerrostalosivulla omasta talostasi valintojesi mukaisin ominaisuuksin.

 

 

1930-luvun talo

Talot ovat pääosin puurakenteisia ja niiden julkisivuissa on lautaverhous. Rakenteet ovat yksinkertaisia, joten niiden tutkiminen ja korjaaminen on suhteellisen helppoa. Vuosien varrella rakennuksista on todennäköisesti korjattu jo useita osia, kuten vesikatto, ulkoseinät ja käyttövesiputket sekä viemärit.

Muistilistaraportit

1940-luvun talo

Taloissa on yleensä betonirunko, rapattu tiilimuuraus ja pinnoitteena maalaus. Peruskorjauksen yhteydessä on muun korjaamisen ohella järkevää parantaa etenkin ulkoseinien ja yläpohjan lämmöneristystä. Myös mahdollisuutta hissin rakentamisen kannattaa selvittää.

1950-luvun talo

Taloissa on yleensä betonirunko, muuratut ulko- ja väliseinät sekä harjakatto. Tämän ikäisessä rakennuksessa on todennäköisesti tehty jo perusteellisia korjauksia, kuten LVIS-saneeraus tai julkisivuremontti. Huolellinen ylläpito on osa korjauksista saatavaa hyötyä ja asumismukavuutta.

1960-luvun talo

Taloissa on tyypillisesti betonirunko sekä muuratut tai elementeistä tehdyt ulkoseinät. Tämän aikakauden rakennuksissa on tehty jo perusteellisia korjauksia tai niiden aika on käsillä viimeistään nyt. Korjaushankkeen epämukavuus palkitaan terveellä talolla ja miellyttävämpänä asumisena.

1970-luvun talo

Taloissa on yleensä betonirunko ja julkisivuissa lämpöeristetyt elementit. Jos rakennuksessa ei ole vielä tehty putki-remonttia, on se pian ajankohtainen. Putkiremontin yhteyteen on usein edullista ja järkevää ajoittaa myös muita, joka tapauksessa edessä olevia korjauksia.

1980-luvun talo

Taloissa on betonirunko ja julkisivuissa lämpöeristetyt, pesubetonipintaiset elementit. Jos talossa ei ole vielä tehty merkittäviä korjauksia, niihin on varauduttava lähivuosina. Korjausten suunnitteluvaiheessa taloyhtiössä tehdään tärkeitä päätöksiä, joihin kannattaa osallistua.

1990-2010-luvun talo

Taloissa on jo nykyaikaiset lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät. Rakennuksen jatkuva huolto ja ylläpito sekä vuotuisista pienemmistä korjaustoimista huolehtiminen on tärkeää, jotta talo vanhenee hallitusti ja ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Asiantuntijat

Oulun ammattikorkeakoulu
Hannu Kääriäinen

Antero Pentikäinen

Ins Tsto Kärkimaa Oy
Juha Kärkimaa

Toteutus ja viestintä

TaloPeli - Visual computing Oy
Petri Jyrkkä

DiCode Oy
Janne Sikiö

3Dolli Oy
Matti Kuusniemi

Empiros Oy
Heidi Keso